wywiad w DASH / interview in DASH ~ Calling Poland

W obecnym, siódmym numerze DASH, jest ze mną wywiad (!), upiększony jedną z moich ilustracji. Razem z inną polską ilustratorką odpowiedziałam na kilka pytań dotyczących mojej pracy, procesu twórczego oraz  polskiej ilustracji w ogóle.
Dash to londyński magazyn skoncentrowany na dziennikarstwie mody i ilustracji –  jako formie sztuki.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In the current, seventh issue of DASH is an interview with me (!), beautyfied by one of my illustrations. Together with other Polish illustrator I’ve answered a few questions  about my work, creative process and Polish illustration in general.
Dash is a London-based magazine focused on fashion journalism and illustration – as an art form.

 

 

Dash

dasch2

Zwierciadło 07/2015
Zwierciadło 04/2015