BIO

 

Elżbieta Gądek (ur, 1984 , Namysłów, PL)
Jest absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
W 2010 roku uzyskała dyplom w pracowni intermediów pod kierownictwem Prof. Aleksandry Janik.
Jej zainteresowania krążą przede wszystkim miedzy sztuką a modą, kostiumem i jego relacją z przestrzenią. Obecnie zajmuje się rysunkiem, ilustracją i grafiką.

Wraz z siostrą bliźniaczką pracuje nad projektem „Diversity in Unity“, którego częścią była wystawa „Która to która“ zrealizowana w Galerii Aneks w Opolu w 2014 r.

Od 2009 roku działa również w grupie artystycznej Kuratorki, której jest współzałożycielką.
kuratorki

WYBRANE WYSTAWY:

· 2016        Art next to Fashion, CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU, Toruń, PL
……………….See&Say, NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, Warszawa, PL
· 2015        Sito, GALERIA ANEKS / GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, Opole, PL
……………….Polish Fashion Now,  72 RUE SAINT HONORE, Paryż, FR    
……………….Nieobecność, STACJA ARTYSTYCZNA RYNEK, Gliwice, PL
· 2014        Która to która, wraz z Anną Gądek, GALERIA ANEKS / GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ , Opole, PL
· 2012        Ilustarcja PL 2012: O-KUPOWAC, SOHO FACTORY, Warszawa, PL
· 2011        Historie niezapisane, GALERIA ZAMOSTEK MBP, Opole, PL
………………Lunapark, NOC KULTURY, ART LOKAL, Opole, PL
· 2010       Art & Fashion Festival, STARY BROWAR, Poznań, PL
……………..Dyplomy 2010, TEATR EKO STUDIO, Opole, PL
……………..Schron Sztuki 3, SCHRON przy UO, Opole, PL
· 2008      Kontakt, GALERIA IS Cieszyn,PL

◊◊♦◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊♦◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊♦◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

Elżbieta Gądek (b. 1984, Namysłów, PL)
She graduated from the Art Institute of the Opole University.
In 2010 she obtained a Diploma at the intermedia studio under the direction of Prof. Aleksandra Janik.
Her interests revolve around the real of fashion and art, the costume and its relationship to space. Currently she focuses on drawing, illustration and graphic.

Together with her twin sister, she is working on „Diversity in Unity“, a project that included  the „Which is Which” exhibition at Aneks Gallery in Opole in 2014.

In 2009, she co-created the Kuratorki artistic group, in which she is actively involved.
kuratorki

 

SELECTED EXHIBITIONS:

· 2016        Art next to Fashion, CENTRE OF CONTEMPORARY ART ZNAKI CZASU, Toruń, PL
……………….See&Say, NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE, Warsaw, PL
· 2015        Sito, ANEKS GALLERY / CONTEMPORARY ART GALLERY, Opole, PL
……………….Polish Fashion Now, 72 RUE SAINT HONORE, Paris, FR     
……………….Absence, ART STATION, Gliwice, PL
· 2014        Which is Which? – together with Anna Gądek, ANEKS GALLERY / CONTEMPORARY ART GALLERY, Opole, PL
· 2012        Illustration PL 2012: OCCU-BUY, SOHO FACTORY, Warsaw, PL
· 2011        Unwritten stories,  ZAMOSTEK GALLERY MBP, Opole, PL
……………….Lunapark, NIGHT OF CULTURE, ART LOKAL, Opole, PL
· 2010       Art & Fashion Festival, STARY BROWAR, Poznań, PL
………………Diploma projects 2010, EKO STUDIO THEATER, Opole, PL
……………….Art Shelter 3, SHELTER at OPOLE UNIVERSITY, Opole, PL
· 2008      Contakt, IS GALLERY, Cieszyn,PL